הודעה: בימים אלה סיימתי את עבודתי בכתובת הקודמת (מור לאשה) ועברתי לפעול החל מיום 24.7.23 במרכז לבריאות האשה רמת אביב רחוב ברודצקי 43 כניסה ב׳ קומה 3 תל אביב. משכך תודה על ההבנה ועמכם הסליחה עד שנסדיר את כל הענייינים הטכניים והפרוצדורליים. ד״ר יובל גיאלצ׳ינסקי

סקירת מערכות מכוונת

סקירת מערכות מכוונת

תמונה של גבר מחזיק תינוק בידיים

לתיאום תור לביצוע בדיקה זו: המרכז לבריאות האשה רמת אביב

רח׳ ברודצקי 43, כניסה ב׳, קומה 3, תל אביב.